top of page

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

 

1.      Informatii generale

Noi, societatea MAISON ELINE SRLSRL, cu sediul social în Bucuresti, Strada Hrisovului 2-4,Parter, Camera nr.1 Bloc 2,ap.8, având codul de înregistrare fiscală 45210045, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J40/19734/11.11.2021,

denumită în continuare „ElineStudios.ro”

, („Societatea“), reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protectia datelor sunt  e-mail: contact@elinestudios.ro,

 

2.      Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

⦁ In scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul comertului cu ridicata nespecializata de produse alimentare bauturi si tutun in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii; 

⦁ In scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;

⦁ In urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul de activitate al Societatii:

     ⦁ Furnizarea de informații cu privire la ofertele comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc)

     ⦁ Furnizarea de informații cu privire la evenimentele Societății          

     ⦁ Furnizarea de informații de asistentă a nevoilor legate de un anumit produs                 

     ⦁ Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Societatii   

 

În MAISON ELINE SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Numele, documentul de identitate, funcția, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil.

• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relații cu Clienții, un e-mail sau o scrisoare transmisă sau alte evidențe ale unui contact cu noi.

• Informații privind contul dvs., cum ar fi date plăților datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relației comerciale cu fiecare client;

• Informații legitimitatea accesului – colecta parole, indicii și informații de securitate similare pentru autentificare și acces la conturi și servicii;

• Preferințe dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când nu spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza utilizării produselor și serviciilor MAISON ELINE SRL

• Preferinţele în materie de marketing;

• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;

• Istoricul dvs. de navigare. MAISON ELINE SRLSRL colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzica sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care să le navigați în acesta, fiind limitat la o scurtă durată de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizam aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. trebuie să renunțați la reclame conform secțiunilor Cookie-uri pe site-ul nostru www.ElineStudios, în cazul marketingului, prin intermediul secțiunilor de pe site-urile partenere;

• Informații pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

• Pentru activitățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanțele noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care vă îngrijiți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să nu contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate în prezentul document (email sau sistemul de chat de pe site-ul www.Elinestudios.ro)

• Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelității clientului.

• Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaționale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

• Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, date tale de identificare, tranzacții, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele. sau servicii noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala și etnica, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, date genetice, date biometrice, date referitoare la sănătatea sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

MAISON ELINE SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.  
 

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: 

⦁ Contractul de furnizare sau prestari servicii la care sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract; 

⦁ Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și crearea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri dreptul de a vă opune aceste prelucrări. Interesul legitim al Societatii pentru a nu permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea.

⦁ Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectele noastre serviciile ce vor fi prestate; sau

⦁ În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimtamantul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului sfera unei prelucrări adiționale a datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

⦁ Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;

• Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;

• Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

• Ne contactați prin diverse canale, sau nu solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;

• Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri partenere.

• Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

• Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau

• Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care ocupăm/prestam.

De asemenea, colectăm informații despre anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calcul a facturilor și prestatorilor de servicii contractate.

Utilizam cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.ELINESTUDIOS.ro

 

3.      Categorii de destinatar care se pot divulga datele personale colectate: 

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

⦁ Furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarii serviciilor din domeniul desfasurat de catre MAISON ELINE SRL; 

⦁ Autoritatea statului (inclusiv autoritati fiscale); 

⦁ Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companii (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)

⦁ Furnizorii Societatii implicate in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

 

4.      Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o viață care nu depășește perioada necesară pentru atingerea obiectivelor descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății. De regulă datele dvs. se păstrează cât timp sunt un cont fiscal pe platforma noastră însă unele dintre ele pot fi păstrate ulterior închiderii contului pe un termen de 10 ani conform legislației aplicabile sau când interesele noastre legitime sau impun.

 

5.      Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoane care li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe dreptul de existență în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, pe care le aveți: 

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazează pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat inainte de retragere, executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces - înseamnă că aveți nevoie de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, aveți acces la datele respective și la măsurile privind modalitățile în care sunt prelucrate date.

Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi date personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru. lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesar pentru îndeplinirea unei care servește unui interes public sau când sunt în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți nevoie de a vă opune prelucrari în orice moment.

Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise date, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil să presupunem eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitate”) - înseamnă că aveți nevoie de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor. pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie să șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăților informaționale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o necesitate verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând schimbul de restricții; în cazul în care MAISON ELINE SRLSRL nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana sa opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoane respective.

Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

 

Clientul are oricand posibilitatea neconditionata de a transmite o solicitare/notificare/instiintare scrisa, chiar nemotivata, catre Maison Eline la email  contact@ElineStudios.ro , in vederea dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai receptie din partea ElineStudios.ro, prin nicio cale de comunicare, datele de contact furnizate (telefon, e-mail). , etc.), mesaje de informare/promotionale/referitoare la activitatile comerciale ale ElineStudios.ro.  

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informatie sau in legatura cu utilizarea catre Societatea a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

⦁       Prin email - la adresa: contact@ElineStudios.ro

⦁       Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau 

bottom of page