top of page

TERMENI SI CONDITII

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

 

Acest site este opera de MAISON ELINE SRL.

MAISON ELINE SRL este o persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Strada Hrisovului 2-4,Parter, Camera nr.1 Bloc 2,ap.8, având codul de înregistrare fiscală 45210045, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J40/19734/11.11.2021,

denumită în continuare „ElineStudios.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.ElineStudios.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând ElineStudios.ro toate datele necesare, va fi denumit în continuare „Utilizator”.

Orice utilizator a transmis și finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse în vânzare pe site-ul www.ElineStudios.ro va fi denumit în continuare „Client”.

Prin accesarea site-ului www.ElineStudios.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respect termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politice de confidențialitate, care se regasesc detalii, separat, în secțiile prezentate. pe site si anume:

      

Artă. 1. DEFINIȚII

     1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definiții date mai jos:

     1.2.       Site-ul domeniului www.ElineStudios.ro precum și subdomeniile acestuia.

     1.3.       Serviciu - pus la dispoziție de Maison Eline SRL prin platforme online ce poate fi accesat la www.ElineStudios.ro - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile pe site-ului, în sensul acordării posibilităților Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și produse. /sau servicii mijloace exclusive electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

     1.4.       Comanda documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.ElineStudios.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii și condițiile de utilizare prezentate pe site.

     1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care ElineStudios.ro derulează operațiunile, neputand invoca eventuale eventuale imprejurari/s de fapt de natura modificate aceste forme de comunicare.

     1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.ElineStudios.ro, cu mentiunea ca, în anumite situații, pot exista eventuale diferite, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

     1.7. Contractul - Ținări o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanți ElineStudios.ro, prin care se acceptă  livrarea  produs sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor de OUG 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiate între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, să se îngrijească în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

     1.8. Data intrării în vigoare a contractului - aceste date confirmării Comenzii către reprezentanții ElineStudios.ro, data la care contractul se consideră legal incheiat, cu toate consecințele juridice ce derivă din această stare de fapt.

     1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ și nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte cauze diferite de către producător, ElineStudios. .ro nu asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.ElineStudios.ro, ori a diferit (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producator, clientul neputand invoca in contra Maison Eline SRL aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

     1.10. Prezenții termeni și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare a distanței și se vor supune prevederilor OUG 34/2014, precum și oricare alte norme în materie, în vigoare la data incheierii și derulării contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea aceeasi norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.  

 

Artă. 2. CONDIȚII GENERALE

     2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentului privind termenii și condițiile de folosire a site-ului ElineStudios.ro

     2.2. Utilizarea site-ului www.ElineStudios.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât să beneficieze de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.  

     2.3. Administratorul site-ului www.ElineStudios.ro își rezervă dreptul de a modifica orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

     2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparținând MAISON ELINE SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

     2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.ElineStudios.ro  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de MAISON ELINE SRL DISTRIBUTION SRL Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa sau astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale. anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune produce si efecte numai pentru viitor nu. si pentru situatii anterior nascute.  

     2.6. În cazul în care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de MAISON ELINE SRL DISTRIBUTION SRL și menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: www.ElineStudios.ro  pe perioada derulării unei comenzi, MAISON ELINE SRL. follow să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de ceaaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

Artă. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

     3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site-ul către Client și confirmați pentru livrarea către reprezentanții ElineStudios.ro   În comanda vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.  

     3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plă de către Client în locația indicată în comandă de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul ElineStudios.ro.

 

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

     4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel deschis pe site.  Prețul și afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțini cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către ElineStudios.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă. Pretul de vanzare pretul practicat de Maison Eline SRL , afisat pe site in mod vizibil, fara nici un fel de discriminare, cu exceptia cazurilor cand anumite clienti le sunt oferite produse la preturi diferentiate sau preferentiale in scopul recompensarii fidelitatii lor, al fidelizarii pe viitor. ori ca urmare a efectuarii unor comenzi care prin frecventa ori volumul sunt de natura a justifica practicarea unor preturi diferite, ca si componente a campaniilor de marketing ori de promovare. ElineStudios.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata. de cel normal, generat de o comanda uzuala.

     4.2. Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu prezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produs/sele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie aproximativ odata) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

       Comanda plasata on-line, pe site-ul ElineStudios.ro, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

       • datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acestea furnizand toate informatiile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;

       • persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectiv comenzi nu este inregistrat/a in baza de date Maison Eline SRL ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;

       • produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;  

       • nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoare produs este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatea produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului respectiv pret.

       • banca emitenta a cardului utiliza de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia

       • vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate

       În momentul confirmării comenzii, exclusiv în condițiile de mai sus, ElineStudios.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai în măsura în care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

       Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea Maison Eline SRL.

       Maison Eline SRL isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidente cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare). a unei erori - eroare IT, eroare materiale, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

       In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, o fata de ceaalalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura. acestor despagubiri.

     4.3. În momentul confirmării comenzii, ElineStudios.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea acestora.  

     4.4. Maison Eline SRL se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, Maison Eline SRL isi dreptul de a rezerva a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterioare produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatorul nu i se va percepe niciun cost.  

     4.5. De asemenea, ElineStudios.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de ao anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa sau atitudine neconform normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o. atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. ElineStudios.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de ao anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premise adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

     

     4.7. Modalitățile de plată sunt:

     -  Plata in numerar - in lei, integral, la livrare .În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiva firmă de curierat, pe baza de chitanță ca și act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

     -  Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul Netopia Payments , direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

     4.8. In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul ElineStudios.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce catre furnizor, acesta din urma va restitui. clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

     4.9. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicată pe site, în condițiile afisate pe site.  

     4.10. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, ElineStudios.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

     4.11. Beneficiarul produselor livrate datoreaza ElineStudios.ro penalitati de intarziere in cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturilor, reprezentand pretul total al produselor livrate, cu incepere a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu. sa realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor.  

 

Artă. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

     5.1. Livrarea produsului comandat (precum și a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client, în termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de către FAN Courier, sau orice altă firmă de curierat, care are termenul de retragere din contractul încheiat. cu ElineStudios.ro.

     5.2. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, ElineStudios.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

     5.3. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, ElineStudios.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Maison Eline SRL isi rezerva dreptul de a refuza sau noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate sa realizeze cu intentie si fara justificare.  

     5.4. ElineStudios.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integrala, subscrisa garantata si exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si propriii angajati.  

     5.5. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specifica in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravaloarea transportului.

     5.6. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

     5.7. In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, ElineStudios.ro despre intentia sa de a nu mai prelua comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de ElineStudios.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia sa renuntat nejustificat.

     5.8. In masura in care achita contravaloarea clientului insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, ElineStudios.ro va restitui pretul achitat, urmand ca acesta sa se scadă eventual costul transportului - dacă acesta. a fost efectuat -  precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de ElineStudios.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia sa renuntat in mod  nejustificat.

     5.9. Prin lansarea oricarei adresei comenzi catre ElineStudios.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si data de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat si/sau de e-mail, acesta din urma isi manifesta acceptat, expres si neconditionat, ca respectivul numere de telefon si / sau adresa de e-mail sa poata fi folosit de ElineStudios.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii. in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea ElineStudios.ro referitoare la comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de ElineStudios.ro.In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii si/ sau adresa de e-mail furnizata sa mai fie folosit in scopurile sus-te, aces ta este obligat sa informeze ElineStudios.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, facand mentiune expresa si explicita cu indicare concreta a caror date de contact nu mai doreste a fi folosit (numar de telefon si/ sau adresa de e-mail comunicate) pe viitor, lipsa unei astfel de informare/notificari catre Maison Eline SRL echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior.ElineStudios.ro nu este responsabil pentru furnizarea catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine si/sau a unei adrese de e-mail al carei titular nu este, la care nu poate fi contactat ori al caror titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.  

 

Artă. 6. GARANTII

     6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitate, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

     6.2. Produsele comercializate de ElineStudios.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

     6.3. ElineStudios.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site-ul unui moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

     6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor potrivite pot fi făcute direct pe adresa Contact@ElineStudios.ro sau la sediul ElineStudios.ro în termen de 14 zile de la recepție.

 

Artă. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

     7.1. In functie de natura scrisa, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice in Maison Eline SRL ca dorește denunțarea contractului de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandat, fără ca acest lucru să nu fie la penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea să se producă în termen de maxim 14 zile de livrare a comenzii.

   

     7.2 Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.  

     7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de Maison Eline SRL si returnate ulterior de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat sau terta. persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului.  

       7.5. Pentru produsele returnate care prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, etc. ElineStudios.ro  va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă diminuează suma returnată, proporțional cu deficienta constatată la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumpărător ii va fi restituită exclusiv această valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

       7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, ElineStudios.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile sus-mentionate,  in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

       7.7. Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetată de produse, fără a fi justificată reală sau obiectivă, va putea fi considerată un abuz.

       7.8. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia și dreptul furnizorului de a refuză returnarea și restituirea pretului.

       7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnarea catre Maison Eline SRL, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

       7.10. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile OG 34/2014, în cazul aplicării produselor din acest site tehnici de comunicare la distanta.

 

Artă. 8. RASPUNDEREA MAISON ELINE SRL

     8.1. ElineStudios.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectare Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

     8.2. ElineStudios.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultate din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

     8.3. ElineStudios.ro nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau orice terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii către ElineStudios.ro a oricăreia din obligațiile de vânzare conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare. si, in special, pentru pierderea produselor.

     8.4. ElineStudios.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori. alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

     8.5. ElineStudios.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

 

Artă.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

     Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare etc.) sunt proprietatea intelectuală a ElineStudios.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduce, cu excepția perioadei de care este nevoie să fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera Maison Eline SRL dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

 

Artă. 10. UTILIZARE ABUZIVA A SITE-ULUI www.ElineStudios.ro  

     10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare facuta cu rea credinta, intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii ElineStudios.ro, ori in cu totul alte scopuri. decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

     10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrise, organele competente. (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.  

 

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

     11.1. ElineStudios.ro poate cesiona si/sau subcontracta sau terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

     11.2. In caz de cesiune/subcontractare, ElineStudios.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul în care persoana căreia ia cesionat contractul îndeplinește obligațiile fata de Client.

 

Art.12. - FORTA MAJORA

     Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă sau astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Artă. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

     13.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii a apărut între ElineStudios.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada recepției de către cealalta parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțe judecătorești romane competente. 

bottom of page